درباره کنفرانس

امروزه همه جوامع درصدد توسعه دادن به دانش های خود در حوزه های مختلف علوم و آشنایی با رویکرد نوین علمی هستند. و با توجه به ضرورت موضوع در تخصص هایی چون مدیریت و حسابداری به عنوان یک فاکتور مهم در تحول اداری و سازمانی و هم چنین با عنایت به نقش برجسته و جایگاه والای علوم انسانی در تحقق یک نظام فکری منسجم و متمدن بر آن شدیم تا با عنایت به خداوند منان و با مساعدت و همکاری پژوهشگران و فعالان در حوزه مدیریت و حسابداری،اولین دوره کنفرانس مل...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان