درباره کنفرانس

امروزه همه جوامع درصدد توسعه دادن به دانش های خود در حوزه های مختلف علوم و آشنایی با رویکرد نوین علمی هستند.

و با توجه به ضرورت موضوع در تخصص هایی چون مدیریت و حسابداری به عنوان یک فاکتور مهم در تحول اداری و سازمانی و هم چنین با عنایت به نقش برجسته و جایگاه والای علوم انسانی در تحقق یک نظام فکری منسجم و متمدن بر آن شدیم تا با عنایت به خداوند منان و با مساعدت و همکاری پژوهشگران و فعالان در حوزه مدیریت و حسابداری،اولین دوره کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری را در مورخ 24 آذر ماه سال جاری در تهران برگزار نماییم.

این کنفرانس با توجه به اولویت و نیازهای کشور و با حمایت گسترده دانشگاه ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی مطرح و معتبر کشور و با هدف گرد هم آوردن محققان، پژوهشگران، خبرگان و صاحبنظران برای تبادل دستاوردها برگزار می گردد.