آدرس محل برگزاری کنفرانس : تهران - دانشگاه شهید بهشتی- تالار مولوی

 

 

نقشه :