محور های کنفرانس

    1.مدیریت :

    - کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
    - مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)
    - تعالي سازماني
    - سیستم های کیفیت
    - بهره‌وري
    - مديريت عملكرد
    - روش‌هاي حل مساله
    - شش سیگما

    2.رهبری و رفتار سازمانی :

    - رهبري
    - رهبری تغییر و تحول
    - رهبری اخلاقی
    - ابعاد رفتاري رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها
    - رهبري سازماني در شرايط بحراني
    - توانمندی‌های هیجانی رهبران
    - اثربخشی کار تیمی
    - فرهنگ سازمانی اثربخش
    - عوامل سازمانی موثر بر نوآوری
    - موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها
    - فرهنگ سازماني
    - ارتباطات سازماني
    - مديريت تعارض
    - مديريت استرس
    - کار تیمی
    - مذاکره

    3.تولید، فرآیند و عملیات :

    - مدیریت تولید و عملیات
    - مدیریت زنجیره تأمین
    - پژوهش عملیاتی
    - مدیریت پروژه
    - مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی
    - مدیریت لجستیک
    - چابکی در سازمان

    4.مدیریت راهبردی :

    - برنامه ريزي راهبردی
    - مديريت راهبردی
    - تحلیل رقابتی ادغام وخرید های راهبردی
    - شیوه مدیریت شرکت-های هولدینگ
    - استراتژی در سطح شرکت ها
    - پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن

    5.مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات :

    - مدیریت دانش و اطلاعات
    - روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
    - تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
    - دولت و خدمات الکترونیکی
    - استراتژی الکترونیکی
    - مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
    - ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی
    - تجارت از طریق تلفن همراه
    - سلامت و بهداشت الکترونیک
    - مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
    - هوشمندی کسب و کار
    - بانکداری الکترونیک
    - راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)
    - نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات
    - همکاری و اتحادهای الکترونیک

    6.مدیریت استراتژیک و رقابت :

    - برنامه‌ريزي استراتژيك
    - مديريت استراتژيك
    - تحلیل رقابتی ادغام و خرید
    - پیمان‌های استراتژیک
    - شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ
    - استراتژی در سطح corporation
    - پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
    - سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار
    - طراحی ساختار سازمانی
    - پیاده‌سازی ساختار سازمانی

    7.مدیریت منابع انسانی :

    - توسعه منابع انسانی
    - آموزش
    - جانشین پروری
    - سیستم‌های جبران خدمات
    - سیستم ارزشیابی مشاغل
    - سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان
    - ایمنی و بهداشت
    - روابط کار
    - انتخاب و جامعه‌پذیری
    - مدیریت استراتژیک منابع انسانی
    - منابع انسانی الکترونیک
    - مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ
    - مدیریت کارکنان دانشور
    - برنامه‌های نگهداشت دانشوران
    - نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی
    - طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی
    - حسابرسی و ممیزی HRM
    - مربي گري

    8.مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه :

    - استراتژي تکنولوژي
    - مدیریت نوآوري
    - مدیریت تحقيق و توسعه
    - سياست‌گذاري تكنولوژي
    - انتقال تکنولوژي

    9.مدیریت بازار :

    - استراتژي بازار
    - تحقيقات بازار
    - بازاريابي بين‌المللي
    - بازاریابی خدمات
    - مديريت ارتباط با مشتريان
    - تبليغات
    - قيمت‌گذاري
    - کانال های بازاریابی
    - مدیریت برند

    10.اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت :

    - شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها
    - ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی
    - پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها
    - روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی
    - اخلاق حرفه‌ای
    - مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی
    - تدوین و ترویج کدهای اخلاقی
    - مهارت‌های حل مسایل اخلاقی
    - مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني
    - مباني فلسفي نظريه هاي مديريت
    - نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

    11.حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی :

    - نقش‌های هیئت مدیره
    - نقش‌های هیئت مدیره
    - نظام پاسخگویی
    - نظام حاکمیت در سازمان ها و شرکت‌های هولدینگ
    - فرآیندهای هیئت مدیره
    - روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری
    - اثربخشی هیئت مدیره
    - تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی
    - نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها
    - استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

    12.کارآفرینی :

    - کارآفرینی فردی
    - کارآفرینی سازمانی
    - کارآفرینی اجتماعی
    - کسب و کار جدید
    - کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی
    - هدایت و رهبری در کارآفرینی
    - راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها
    - موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
    - چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين

    13.حسابداری :

    - تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
    - اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
    - ارزیابی استانداردهای بین المللی
    - حسابداری تلفیقی
    - حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی
    - حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
    - نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
    - کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
    - تولید و حسابداری مدیریت
    - یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
    - استانداردهای حسابداری و حسابرسی
    - روش های تأمین مالی در سازمان ها
    - لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
    - نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
    - مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
    - تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
    - نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
    - ارزش افزوده و گزارشگری مالی
    - اخلاق در حسابداری و حسابرسی
    - مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
    - کاربرد اینترنت در حسابداری
    - سیستم های اطلاعات حسابداری
    - حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
    - مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
    - حسابداری مدیریت و نقش آن در بحران های مالی و اقتصادی
    - حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
    - ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
    - حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
    - حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
    - حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
    - ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
    - هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
    - برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور
    - محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات
    - آموزش حسابداری
    - تحقیقات بازار سرمایه
    - حسابداری و نظام راهبری شرکت ها
    - حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها
    - نقش حسابداری در تحول اقتصادی
    - چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران
    - نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

    14.مدیریت مالی :

    - اصول و مفاهیم مدیریت مالی
    - نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
    - نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
    - نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور
    - مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی
    - رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی
    - محتوای اطلاعاتی صورت های مالی
    - نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
    - مکانیزم های تامین مالی
    - نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
    - مدیران مالی و شناخت ریسک
    - اصول مالی رفتاری
    - ابزارهای مدیریت سود در شرکت های ایرانی
    - نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحدهای تجاری
    - نقش استانداردهای ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی
    - ضرورت حسابرسی تقلب
    - لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی
    - لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاه های اجرایی
    - ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
    - فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران
    - الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران
    - آسیب شناسی مالی در ایران
    - مدیریت بنگاه ها
    - برنامه ریزی استراتژیک مالی
    - مدیریت سرمایه گذاری
    - ارزیابی مدیریت ریسک
    - مهندسی مالی
    - مدیریت دارایی ها