امکان ثبت نام غیر حضوری


به اطلاع اساتید محترم و محققان گرامی می رساند که در این کنفرانس امکان شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله به صورت غیر حضوری نیز فراهم می باشد. آن دسته از عزیزانی که به هر دلیل امکان حضور در کنفرانس را ندارند می توانند به صورت غیر حضوری در کنفرانس شرکت و مقالات خود را از طریق همین سامانه به دبیرخانه ارسال و پس از داوری و برگزاری کنفرانس گواهی ارائه مقاله به انضمان لوح چکیده مقالات برگزیده به آدرس پستی برای ایشان ارسال خواهد گردید. همچنین امکان تغییر نحوه شرکت در کنفرانس به صورت حضوری یا غیرحضوری تا مورخه 20 مهر ماه فراهم می باشد. برای اطلاع از هزینه و تعرفه مقالات حضوری و غیر حضوری می توانید به منوی ثبت نام و از طریق لینک تعرفه از تعرفه ها اطلاع پیدا نمایید.