ضمن آرزوی سلامتی و شادکامی برای اساتید برجسته، محققین، پژوهشگران و مدعوین شرکت کننده به استحضار می رساند پذیرش در کنفرانس از ساعت 8 الی 9 صبح  در محل تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی صورت می پذیرد.